Welkom op de website van Gymnastiekvereniging ATC Sneek! 

Kijk ook voor meer nieuws ook op onze Facebook pagina.

We zijn nu ook te vinden op Instagram

 

 

 

 


 

 

UP-TO-DATE

Alle sporters zijn volop in training voor het komende wedstrijdseizoen en dus wensen we alle sporters heel veel succes.

De eerste wedstrijden is al geweest dus houdt ook de uitslagen en de foto's onze facebook-pagina in de gaten. 

 


De sportXtra groep heeft vorige week collecte gelopen voor het fonds gehandicaptensport en  maar liefst 504,- opgehaald.
Tien ouders van de leden hebben op maandag of donderdag geholpen.
 
Allemaal reuze bedankt voor jullie inzet. 
 
IMG_7544.JPG wordt weergegevenIMG_7559.JPG wordt weergegeven
IMG_7518.JPG wordt weergegeven
 
 
 
 
 

 


 ALGEMENE LEDENVERGADERING

 Maandag 20 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden met een prachtige opkomst van betrokken (ouders van) leden. Tijdens deze vergadering heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. Het huidige bestuur was niet herkiesbaar en worden bij deze ontzettend bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.
Er is dus een nieuw bestuur gekozen, want gelukkig zijn er vijf ouders bereid gevonden zich in te gaan zetten voor onze vereniging de komende jaren.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: (v.l.n.r.) Menno Franckena (voorzitter), Miranda Meijer (algemeen lid), Erica Wierstra-Blonk (secretaris, Wilma Meutgeert (penningmeester) en Sanne de Jonge-de Vries (algemeen lid-ontbreekt op de foto).

Na de bestuursverkiezing was er een presentatie over ATC met uitleg over alle vrijwilligerstaken die er zijn bij de vereniging. Na deze presentatie werden groepjes gevormd waar geînteresseerde ouders en leden werden voorgelicht en er werd zelfs al gebrainstormd over nieuwe ideeen. 
We willen dan ook iedereen bedanken voor de aanwezigheid en betrokkenheid.

 Het oude bestuur én het nieuwe bestuur van ATC

 


 DRIE JUNIOR ASSISTENTEN-1

 ATC-Sneek heeft er 3 junior assistentes 1 KNGU bij.

Tessa Zandstra, Kim van Bergen en Maureen Westerhof hebben elk 20 opdrachten moeten uitvoeren in de turnlessen van juf Esther. Elke week een andere opdracht en gerelateerd aan de basiselementen van de gymnastiek.
Vandaag moesten ze de laatste opdracht geven; het eindspel bedenken en uitvoeren. Het werd tien tellen in de rimboe. 
Ze hebben alle opdrachten met plezier gedaan en erg goed uitgevoerd. Tessa en Kim blijven de komende tijd nog assisteren in de vrijdaglessen en Maureen gaat weer starten met flierjeptraining.

Het junior 1 diploma geeft de mogelijkheid om door te stromen naar assistent 2 KNGU in een verkort traject. Goed gedaan meiden!V.l.n.r. Onder Maureen, Kim en Tessa

VRIJWILLIGER BIJ ATC


BEWEEGDIPLOMA OOK BIJ ATC!