Welkom op de website van Gymnastiekvereniging ATC Sneek! 

Kijk ook voor meer nieuws ook op onze Facebook pagina.

We zijn nu ook te vinden op Instagram

 

 

 

 


UP-TO-DATE

Alle sporters zijn volop in training voor het komende wedstrijdseizoen en dus wensen we alle sporters heel veel succes.

De eerste wedstrijden is al geweest dus houdt ook de verslagen en de foto's onze facebook-pagina in de gaten. 


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering.

 Datum: maandag 20 maart 2017

Plaats: Kantine Waterpoort Boys (zijkant Sporthal Schuttersveld)

Aanvang: 19:45 uur (zaal open 19:30 uur)

 Agenda

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 2016
  3. Mededelingen/Ingekomen Stukken
  4. Jaarverslag Secretaris
  5. Jaarverslag Penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Begroting 2017/2018
  8. Aanpassing contributie
  9. Bestuursverkiezing
  10. Rondvraag/Afsluiting

 

 


GROTE CLUBACTIE

De Grote Clubactie is beeindigd en we hebben weer een mooi bedrag ontvangen. Dus willen we iedereen die zich ingezet heeft ontzettend bedanken! 
De winnaars zijn bekend!

Steffie Altenburg heeft 26 loten verkocht en won daarmee een mooi zilveren ketting met turn-hangertje

De overige zes winnaressen (meer dan 20 loten verkocht), Ninthe Arntzen (25), Margreet Dirksen (23), Manon Feenstra (23), Lydia Brouwer (22), Amber vd Bos (21) en Femke de Fouw (20) wonnen een prachtig oranje ATC-truiONDERLINGE WEDSTRIJD ACRO

 
Donderdag 12 januari vond de onderlinge wedstrijd plaats. Een mooie kans voor de teams de oefening(en) voor jury en publiek te draaien. En gelijk een mooie teampresentatie. 

Het was eem erg goed geslaagde middag en wat waren er veel supporters, GEWELDIG!

Dit was een goede generale wedstrijd voor de sporters maar ook voor onze nieuwe Juryleden! 
Bijna alle teams hebben hun oefening laten zien, en de gezonde spanning al een beetje kunnen voelen.

Dit seizoen hebben we er 4 nieuwe juryleden bij, de cursus is gedaan door Froukje Walta-Mulder, Christina Bakker, Minoesch Veenstra en Britt Abma en ze zijn allemaal geslaagd! Gefeliciteerd dames!

We gaan nog even hard aan de bak deze week en gaan met goed vertrouwen aankomend weekend de wedstrijd in.

Foto’s met dank aan Wilma Poiesz

VRIJWILLIGER BIJ ATC