Hoofdmenu

Voorzitter

Menno Franckena
Epemawei 3
8633 KR  IJSBRECHTUM
0515-426871
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretaris  

Erica Wierstra
Gudsekop 61
8604 CX  SNEEK
06-24806403 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penningmeester 

Wilma Schreuder
1e Oosterkade 24a
8605 AA  SNEEK
0515-438999 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wedstrijdsecretariaat turnen/ Algemeen Lid

Sanne de Jonge 
Napjusstraat 56
8602 BC  SNEEK
06-27435737
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wedstrijdsecretariaat acro/Algemeen Lid


Monica Abma

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ALGEMENE LEDENVERGADERING

 Maandag 20 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden met een prachtige opkomst van betrokken (ouders van) leden. Tijdens deze vergadering heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. Het huidige bestuur was niet herkiesbaar en worden bij deze ontzettend bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.
Er is dus een nieuw bestuur gekozen, want gelukkig zijn er vijf ouders bereid gevonden zich in te gaan zetten voor onze vereniging de komende jaren.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: (v.l.n.r.) Menno Franckena (voorzitter), Miranda Meijer (algemeen lid), Erica Wierstra-Blonk (secretaris, Wilma Meutgeert (penningmeester) en Sanne de Jonge-de Vries (algemeen lid-ontbreekt op de foto).

Na de bestuursverkiezing was er een presentatie over ATC met uitleg over alle vrijwilligerstaken die er zijn bij de vereniging. Na deze presentatie werden groepjes gevormd waar geînteresseerde ouders en leden werden voorgelicht en er werd zelfs al gebrainstormd over nieuwe ideeen. 
We willen dan ook iedereen bedanken voor de aanwezigheid en betrokkenheid.

 Het oude bestuur én het nieuwe bestuur van ATC