Historie

ATC is op 14 juli 2000 ontstaan uit twee verenigingen: cgv Advendo en TGP. Deze namen zijn ook in de naam van ATC te vinden: Advendo TGP Combinatie.

Advendo (Aangenaam Door Vriendschap En Nuttig Door Oefening) is in 1921 opgericht en had een christelijke achtergrond.

TGP (Thusnelda - Greate Pier) is ontstaan uit een fusie tussen Thusnelda, een dames vereniging, en Greate Pier, een vereniging uitsluitend voor heren. De historie gaat terug tot 1886.

Aan het eind van de vorige eeuw zijn de KNCGV, waar Advendo bij was aangesloten, en de KNGB, die TGP tot haar leden mocht rekenen, gefuseerd tot een grote, landelijke bond, de KNGU.

Hierdoor is er ook in Sneek een discussie ontstaan om de beide verenigingen te laten fuseren. Omdat al snel bleek dat er meer overeenkomsten dan verschillen tussen de beide verenigingen waren is er begin 2000 besloten om samen te gaan.

De vereniging op dit moment

ATC bestaat momenteel uit ruim 200 leden die worden verdeeld over verschillende lessen, zoals recreatieve gymnastiek, peuter/kleutergym, wedstrijdturnen, SportXtra, jazzdance, bewegen op muziek voor ouderen, acrogym en volleybal.

De vereniging draait hoofdzakelijk op vrijwilligers maar streeft wel naar kwaliteit door het inzetten van gecertificeerde leiding en assistenten.

Om een zo groot publiek te bereiken en voor iedereen toegankelijk te zijn streven we naar een zo laag mogelijke contributie.