SportXtra

U kent het wel als laatste gekozen worden bij een teamspel, moeite met koppeltje duikelen. Voor sommige kinderen is bewegen en sporten allesbehalve plezierig. 

Bij SportXtra wordt een passend bewegingsaanbod voor UW KIND gemaakt. Er wordt gesport in kleine groepjes (max. 12) en lesgegeven door een ervaren vakleerkracht gymnastiek met een aanvullende MRT opleiding.

Proefperiode

Gedurende 2 lessen kunnen uw kind en de lesgever aan elkaar wennen. Tevens wordt beoordeeld of uw kind in de doelgroep past. Daarna wordt de aanmelding definitief.

SportXtra is voor kinderen die moeite hebben om deel te nemen aan activiteiten van een reguliere sportvereniging, gymles of buitenspelen. Door overgewicht, sociaal-emotionele achterstand, motorische achterstand en/of doordat zij gedragsmatig uit de toon vallen.

Wanneer
Maandag 16.00-16.45 uur ( 4 t/m 8 jaar)
Maandag 16.45-17.30 uur ( 9 t/m 13 jaar)

Waar
Gymzaal Burgemeester de Hooppark (naast Zwembad 't Rak)

SportXtra wordt georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân i.s.m. ATC Sneek.

Lesgever: Marchien Klappe, 0515-336869, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coördinator: Rene van Dam, 0515-489028,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

      

 


 

SUBSIDIE FONDS GEHANDICAPTEN VOOR SPORTXTRA

30 november jl. hebben wij van Fonds Gehandicaptensport een subsidie ontvangen van Euro 1500,- voor nieuw zacht materiaal. Inmiddels is er materiaal aangeschaft.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Fonds Gehandicaptensport.

https://www.facebook.com/fondsgehandicaptensport 

 


We hebben ook het laatste materiaal ontvangen in het kader van de subsidie die we van het Fonds Gehandicaptensport ontvingen, namelijk de trapezoïde. En er werd natuurlijk direct gebruik van gemaakt, uiteraard met veel plezier.